Duyurular

1.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

23.12.2019 Pazartesi   günü saat 14:00’da Belediye Kültür Merkezi  Sinema Salonunda  aşağıda belirtmiş olduğumuz gündemle 1.(Birinci) Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılacaktır.

Toplantı günü Genel Kurula,katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının  30.12.2019 Pazartesi  günü saat 14:00’da aynı yerde ve aynı gündem maddeleri ile   genel kurul üyelerinin çoğunluğuna bakılmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM

        1-)AÇILIŞ VE YOKLAMA

        2-)SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞININ OKUNMASI

        3-) DİVAN KURULUNUN OLUŞTURULMASI

        4-) 3 YILLIK KAR/ZARAR CETVELLERİN OKUNMASI VE İBRASI

        5-) DERNEK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI VE YÖNETİM KURULUNUN İBRASI

         6-) DERNEK DENETİM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI VE İBRASI

         7-)GELECEK DÖNEM  İÇİN  HAZIRLANAN  3 YILLIK TAHMİNİ BÜTÇENİN  GÖRÜŞÜLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

          8-)DERNEK YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ.

          9-) DİLEK VE TEMENNİLER

        10-)KAPANIŞ